หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 
 
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 11 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,612 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
 
 
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 ตู้
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8
 
   
  หน่วยธุรกิจ และสินค้า OTOP ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้ หมู่ที่ 2, 10, 3 จำนวน 1 กลุ่ม
 
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่แปง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม
 
สุรากลั่นชุมชน หมู่ที่ 4, 11 จำนวน 1 กลุ่ม
 
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 กลุ่ม
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 กลุ่ม
 
น้ำยาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 กลุ่ม
 
ปั้มน้ำมัน (ชนิด 2 หัวจ่าย) จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านค้าต่างๆ จำนวน 92 แห่ง
 
ร้านเสริมสวย จำนวน 9 แห่ง
 
ร้านตัดผม จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านอ๊อกเชื่อม จำนวน 3 แห่ง
 
ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 4 แห่ง
 
โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 10 แห่ง
 
โรงานผลิตไม้ไผ่ จำนวน 17 แห่ง
 
โรงงานสุรากลั่นชุมชน จำนวน 35 แห่ง
 
โรงงานกระดาษ จำนวน 1 แห่ง
 
สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง
 
กลุ่มรากไม้ (สหกรณ์ไม้) จำนวน 103 แห่ง
 
สถานีวิทยุ จำนวน 1 แห่ง
 
แผงส้ม จำนวน 4 แห่ง
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559