หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 
นายธนกฤต สิงหศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล
โทร : 097-3941636
 
สำนักปลัด
 
นายธนกฤต สิงหศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนันท์นภัสศตพร งามประภาสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 086-2041221
นางฐิติกานต์ กุดเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 087-1831271
นายศักดิ์ธันวา มูลเทพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-7264730
ว่าง
นิติกร ( ปก./ชก.)
นางสาวชนิศา อุทธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-1377815
นางสาววัชรี อุตมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 082-193-5360
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปง./ชง.)
นายจักรกฤษณ์ เงินมูล
คนงานทั่วไป
โทร : 098-7506736
นางสาวกรกนก เขียวสี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 082-1639786
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559