หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 
  ชาวบ้านตำบลนาพูน มีสภาพสังคมแบบเรียบง่าย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีศาสนาเป็นหลักสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
  วัด จำนวน 6 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
 
วัดบ้านแม่แปง (หมู่ 1) จำนวน 1 แห่ง
บ้านไร่หลวง (หมู่ 6) จำนวน 1 แห่ง
 
วัดบ้านนาพูน (หมู่ 10) จำนวน 1 แห่ง
บ้านเปาปม-ดงยาง (หมู่ 7) จำนวน 2 แห่ง
 
วัดอมรธรรม (หมู่ 3) จำนวน 1 แห่ง
บ้านแม่สิน (หมู่ 9) จำนวน 1 แห่ง
 
วัดบ้านดอนกว้าง (หมู่ 5) จำนวน 1 แห่ง
บ้านวังลึกพัฒนา (หมู่ 11) จำนวน 1 แห่ง
 
วัดไร่หลวง (หมู่ 6) จำนวน 2 แห่ง      
 
วัดวังลึก (หมู่ 4) จำนวน 1 แห่ง      
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านวังลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านเปาปม-ดงยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปลากั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านแม่แปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกว้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่หลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปาปม-ดงยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนบ้านนาพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่าวังชิ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
ศูนย์การเรียนรู้ บ้านนาปลากั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่หลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6      
 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเปาปม-ดงยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7      
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่แปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปลากั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, 7
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559