หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 
 
ใช้คมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย คือ

ถนนลาดยาง อบต. เส้นทางไร่หลวง - เนินสะอาด (ม.6) ระยะทาง 4 กม.

ถนนลาดยาง อบจ. เส้นทาง นาปลากั้ง - วังลึก (ม.3, ม.4) ระยะทาง 4.075 กม.

ถนนลาดยาง อบต. เส้นทาง วังลึก - ดอนกว้าง (ม.4, ม.5) ระยะทาง 8.075 กม.

ถนนลาดยาง อบต. เส้นทางนาปลากั้ง - นาพูน (ม.3, ม.2) ระยะทาง 6.357 กม.

ถนนลาดยาง อบจ. เส้นทาง วังแฟน - แม่แปง ระยะทาง 6.65 กม.

ม่อนเสาหินพิศวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาพูน

กุฎฤาษี หมู่ที่ 1

พระธาตุเต่าคำ หมู่ที่ 6

วัดไทยใหญ่ หมู่ที่ 6

อ่างเก็บน้ำแม่สิน หมู่ที่ 9

แหล่งพลอยไพลิน - เหมืองพลอย หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย จำนวน 4 สาย ได้แก่
 
ห้วยแม่สิน หมู่ที่ 9
 
ห้วยแม่สูง หมู่ที่ 6
 
ห้วยแม่พูน หมู่ที่ 2, 10
 
ห้วยแม่แปง หมู่ที่ 1

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 อ่าง ได้แก่
 
อ่างเก็บน้ำแม่สิน หมู่ที่ 9
 
อ่างเก็บน้ำแม่พูน หมู่ที่ 2
 
อ่างเก็บน้ำแม่แปง
(ห้วยตะเคียนปม)
หมู่ที่ 1
 
อ่างเก็บน้ำห้วยต้นฮาง หมู่ที่ 10
 
อ่างเก็บน้ำห้วยต้นค่า หมู่ที่ 4
 
อ่างเก็บน้ำห้วยตม หมู่ที่ 4
 
อ่างเก็บนาปลากั้ง หมู่ที่ 3
 
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกั้น หมู่ที่ 7
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7, หมู่ 8

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 1 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ (หมู่ที่ 4, 11)

ป่าชุมชน (11 หมู่บ้าน หมู่ 1 - 11)

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

กรรมการพัฒนาสตรีตำบล 11 หมู่

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตำรวจบ้าน

พลังแผ่นดิน

คณะทำงานตำบลนาพูน
(แผนแม่บทชุมชนตำบลนาพูน)
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559