หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอนการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559