หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
(1)    2    3    4    
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559