หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 26 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร) [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล) [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
การกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
(1)    2    
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559