หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สถิติประชาชนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติประชาชนมาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สถิติประชาชนมาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (วันที่ 1 เมษายน 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
สถิติประชาชนมาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)