หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แจ้งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2