หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การกำหนดจำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)