หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)