หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศใช้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศใช้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 2) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง ประกาศใช้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)