หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เตาปูน   การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   24 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   รายงานวืเคราะห์ความเสียงของการดำเนินงานหรือปฎิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดหารขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ประจำปีงบประมาณ 2563   24 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของเทศบาลตำบลแม่จํ๊วะ ประจำปีงบประมาณ 2563   24 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   มาตราการการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   24 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   24 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2563   24 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จั๊วะ   มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   23 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสรอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์   23 พ.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ห้วยอ้อ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ   23 พ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดงใต้ และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า   23 พ.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,481/td>
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559