หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ห้องน้ำอาคารป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  15 ธ.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำนาปลากั้ง  2 พ.ย. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายบ่อขยะ(ลงหินคลุก)  2 พ.ย. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายร่องอ้น  2 พ.ย. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายห้วยคลี่ใน  2 พ.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นงุ้น   2 พ.ย. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สายบ้านนายมาลา ฟองฟั่น - บ้านนายสายันต์ ปาแก้ว  12 ต.ค. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สายห้วยก้องแก้ง -หลังโรงเรียนบ้านไร่หลวง หมู่ที่6  12 ต.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สายบ้านนายสมาน สุดซาง - สามแยกนาน้อย หมู่ที่ 2  12 ต.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สายบ้านนางชลันดา กินร หมู่ที่ 1  12 ต.ค. 2564 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559