หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  16 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565)  21 พ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมรณรงค์การทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงิน ในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  17 พ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  11 พ.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ตอบแบบสอบถาม (IIT)  6 พ.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น (EIT)  6 พ.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนเผ่าอาข่า  3 พ.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้านบ้านแม่แปง  3 พ.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกระบองจ่อและศิลปะการแสดงของไทใหญ่  3 พ.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้บ้านนาพูน  3 พ.ค. 2564 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559