องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน แจ้งประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในพื้นที่ป่า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 11.22 น. โดย คุณ จักรกฤษณ์ เงินมูล

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559