หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 3
 


 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 14 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 9 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 2
 


 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 29
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559