หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการ PPE ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ [ 12 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลและปฏิบัติตามกฎจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
โครงการปลูกป่าเนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน [ 5 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 28
 


 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาพูนและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนร่วมงาน โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 50
 
 
     


 
การประชุมประชาคมตำบลนาพูน ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน [ 29 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 44
 


 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 41
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 20