หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
 


นายจเร คำหุ่น
ประธานสภา อบต.นาพูน
โทรศัพท์ 085-7114571
 


นายประภัย แก้ววัน
รองประธานสภา อบต.นาพูน
โทรศัพท์ 089 - 2679017


ส.ต.ต.วัชรพล พลฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.นาพูน
 
 


นายจเร คำหุ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 085 - 7114571


นายสานิกา สืบจ้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 090 - 4738312


นายทรวง จีทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 084 - 4864115


นายประภัย แก้ววัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 089 - 2679017


นายธนกฤต มาบาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 081 - 0274297


ส.ต.ต.วัชรพล พลฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 081 - 9524743
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559