หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคนึง โชคดีทรัพย์
กำนันตำบลนาพูน
โทร : 064-6369157
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุวรรณ์ ทาคำ
ผู้ใหญ่บ้านแม่แปง หมู่ที่ 1
โทร : 092-9477551


นายเสน่ห์ เงินมูล
ผู้ใหญ่บ้านนาพูน หมู่ที่ 2
โทร : 061-4869582


นายเสนอ ตู่ผัด
ผู้ใหญ่บ้านนาปลากั้ง หมู่ที่ 3
โทร : 087-1768245


นายแสวง สีแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านวังลึก หมู่ที่ 4
โทร : 089 - 5537128


นายสำราญ เป็งดิบ
ผู้ใหญ่บ้านดอนกว้าง หมู่ที่ 5
โทร : 057-1920500


นายสมยศ เกิดผล
ผู้ใหญ่บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 6
โทร : 084-2168784


นายอุทัย กาศวิเศษ
ผู้ใหญ่บ้านเปาปม-ดงยาง หมู่ที่ 7
โทร : 093-6529672


นายอุดร งอกไม้
ผู้ใหญ่บ้านแม่สิน หมู่ที่ 9
โทร : 095-7786355


นายประชุม เวียงคำ
ผู้ใหญ่บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ที่ 11
โทร : 096-3015676


นายงาน ตุ้ยเรือน
ผู้ใหญ่บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ 11
โทร : 084-8099789
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559