หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.น้ำรัด   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้รณรงค์ห้ามเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.วังหงส์   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 22 ก.พ. 2567
อบต.ห้วยโรง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.แม่ลานนา   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.แม่ลานนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.สรอย   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน 22 ก.พ. 2567
อบต.เหมืองหม้อ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (จากหลังบ้านนางมาลี ถึง ถนนทุ่งน้ำใส - บ้านถิ่น) (ต่อจากจุดเดิม) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22 ก.พ. 2567
ทต.ทุ่งโฮ้ง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
อบต.ไผ่โทน   จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งแค้ว   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมสไลด์ แบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๒,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ทต.สอง   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ? 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร ซอยตันข้างบ้านนายนักรบ จองไพจิตรสกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
อบต.นาพูน   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสาร เรื่องงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของ อบต.นาพูน จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
อบต.แม่ยม   จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูบริเวณนานายชม บรรลือถึงนานายเชิด เทพจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกใน 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ทต.ห้วยอ้อ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,160
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559