หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำหลังหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน หมู่ ๓ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านแม่แปง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านแม่ส่ิน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านเปาปม-ดงยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านดอนกว้าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกองบ่อขยะ บ้านวังลึก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2