หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบแสดงฐานะการเงินปี 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 2562-31 มี.ค. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันวามคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (1เม.ย2562-30 ก.ย. 2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559