หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานข้อมูลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) [ 3 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 59 [ 8 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559